SNACK BOX / YOUR FAVORITES / รายการที่ 1
 • แซนด์วิชปูอัด
  แซนด์วิชปูอัด
 • แซนด์วิชไก่รมควัน / แซนด์วิชหมูหยอง
  แซนด์วิชไก่รวมควัน / แซนด์วิชหมูหยอง
 • แซนด์วิชแฮม
  แซนด์วิชแฮม
 • แซนด์วิชทูน่า
  แซนด์วิชทูน่า
 • แซนด์วิชข้าวโพด / แซนด์วิชผัก
  แซนด์วิชข้าวโพด / แซนด์วิชผัก
 • แซนด์วิชหมูหยองน้ำพริกเผา
  แซนด์วิชหมูหยองน้ำพริกเผา
 • พายไก่ / หมูแดง / ทูน่า / พัฟเห็ด
  พายไก่ / หมูแดง / ทูน่า / พัฟเห็ด
 • ปั้นขลิบทอด
  ปั้นขลิบทอด
 • เดนิชผักโขม
  เดนิชผักโขม
 • ซาลาเปาหมูไส้หมูแดง/ไส้ครีม
  ซาลาเปาหมูไส้หมูแดง/ไส้ครีม
 • มินิเบอร์เกอร์หมู/เบอร์เกอร์ไก่
  มินิเเบอร์เกอร์หมู / เบอร์เกอร์ไก่
 • มินิฮอทดอก
  มินิฮอทดอก
 • สาคูไส้หมู
  สาคูไส้หมู
 • ปั้นสิบ
  ปั้นสิบ
 • ช่อม่วง
  ช่อม่วง
 • ข้าวตัง-เมี่ยงลาว
  ข้าวตัง-เมี่ยงลาว
 • ขนมจีบ/ฮะเก๋า
  ขนมจีบ / ฮะเก๋า
หมายเหตุ**
1. รูปภาพอาหารตกแต่งในเว็บไซต์ทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สอบถามรายละเอียดการสั่งอาหาร การให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 0-2314-090-1